قیمت کرون سوئد مورخ 27 شهریور 1396

کمترین: 
420.6
بیشترین: 
420.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 27 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 شهریور 1396 , 420.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":420.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397