کمترین: 
3484.7
بیشترین: 
3484.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3484.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":3484.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398