کمترین: 
2748.3
بیشترین: 
2748.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 27 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 شهریور 1396 , 2748.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":2748.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398