کمترین: 
3010.8
بیشترین: 
3010.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 27 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3010.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":3010.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398