کمترین: 
511.5
بیشترین: 
511.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 27 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 511.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":511.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398