کمترین: 
974.4
بیشترین: 
974.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 27 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 974.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":974.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398