کمترین: 
911.4
بیشترین: 
911.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 27 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 شهریور 1396 , 911.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":911.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398