کمترین: 
3999.1
بیشترین: 
3999.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 27 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3999.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":3999.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398