کمترین: 
3348.5
بیشترین: 
3348.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 27 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 شهریور 1396 , 3348.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 09:10","price":3348.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398