کمترین: 
1.66
بیشترین: 
1.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 27 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 27 شهریور 1396 , 1.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/27 05:08","price":1.67},{"date":"1396/06/27 13:32","price":1.68},{"date":"1396/06/27 14:00","price":1.67},{"date":"1396/06/27 15:32","price":1.66},{"date":"1396/06/27 17:32","price":1.67},{"date":"1396/06/27 18:08","price":1.66},{"date":"1396/06/27 19:32","price":1.67},{"date":"1396/06/27 20:00","price":1.66},{"date":"1396/06/27 21:00","price":1.67}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398