کمترین: 
1220000
بیشترین: 
1220000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 1220000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 16:12","price":1220000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398