کمترین: 
645000
بیشترین: 
646000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 26 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 645000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 13:42","price":646000},{"date":"1396/06/26 15:00","price":645000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398