قیمت لیر سوریه مورخ 26 شهریور 1396

کمترین: 
9
بیشترین: 
9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه مورخ 26 شهریور 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 13:00","price":9}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398