کمترین: 
5292
بیشترین: 
5303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 26 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 26 شهریور 1396 , 5292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:50","price":5303},{"date":"1396/06/26 12:00","price":5299},{"date":"1396/06/26 12:10","price":5301},{"date":"1396/06/26 12:20","price":5297},{"date":"1396/06/26 12:30","price":5301},{"date":"1396/06/26 12:50","price":5297},{"date":"1396/06/26 13:00","price":5299},{"date":"1396/06/26 13:10","price":5296},{"date":"1396/06/26 14:00","price":5299},{"date":"1396/06/26 14:10","price":5296},{"date":"1396/06/26 14:40","price":5299},{"date":"1396/06/26 14:50","price":5295},{"date":"1396/06/26 15:20","price":5299},{"date":"1396/06/26 15:30","price":5294},{"date":"1396/06/26 15:50","price":5293},{"date":"1396/06/26 16:30","price":5292}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398