کمترین: 
3215
بیشترین: 
3221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 26 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 شهریور 1396 , 3215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:40","price":3216},{"date":"1396/06/26 11:50","price":3219},{"date":"1396/06/26 12:10","price":3221},{"date":"1396/06/26 12:20","price":3219},{"date":"1396/06/26 12:30","price":3221},{"date":"1396/06/26 12:40","price":3219},{"date":"1396/06/26 12:50","price":3218},{"date":"1396/06/26 13:00","price":3219},{"date":"1396/06/26 13:10","price":3218},{"date":"1396/06/26 14:00","price":3221},{"date":"1396/06/26 14:10","price":3219},{"date":"1396/06/26 14:20","price":3218},{"date":"1396/06/26 14:40","price":3219},{"date":"1396/06/26 14:50","price":3216},{"date":"1396/06/26 15:20","price":3218},{"date":"1396/06/26 15:30","price":3216},{"date":"1396/06/26 15:40","price":3215}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398