کمترین: 
1160
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 26 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 1160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 11:10","price":1165},{"date":"1396/06/26 11:40","price":1163},{"date":"1396/06/26 12:00","price":1162},{"date":"1396/06/26 12:10","price":1163},{"date":"1396/06/26 12:20","price":1162},{"date":"1396/06/26 12:30","price":1163},{"date":"1396/06/26 12:50","price":1162},{"date":"1396/06/26 14:20","price":1161},{"date":"1396/06/26 14:50","price":1160},{"date":"1396/06/26 15:20","price":1161},{"date":"1396/06/26 15:30","price":1160}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398