کمترین: 
2360
بیشترین: 
2360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 26 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 شهریور 1396 , 2360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 10:20","price":2360}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398