کمترین: 
488
بیشترین: 
489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 26 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 شهریور 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 10:20","price":489},{"date":"1396/06/26 11:40","price":488},{"date":"1396/06/26 11:50","price":489},{"date":"1396/06/26 12:00","price":488},{"date":"1396/06/26 12:10","price":489},{"date":"1396/06/26 12:20","price":488},{"date":"1396/06/26 12:30","price":489},{"date":"1396/06/26 12:50","price":488},{"date":"1396/06/26 13:00","price":489},{"date":"1396/06/26 14:50","price":488},{"date":"1396/06/26 15:20","price":489},{"date":"1396/06/26 15:30","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398