کمترین: 
3284
بیشترین: 
3297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 26 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 شهریور 1396 , 3284 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 10:10","price":3297},{"date":"1396/06/26 11:10","price":3296},{"date":"1396/06/26 11:40","price":3294},{"date":"1396/06/26 11:50","price":3293},{"date":"1396/06/26 12:00","price":3292},{"date":"1396/06/26 12:20","price":3291},{"date":"1396/06/26 12:30","price":3292},{"date":"1396/06/26 12:50","price":3291},{"date":"1396/06/26 13:10","price":3290},{"date":"1396/06/26 13:40","price":3289},{"date":"1396/06/26 14:20","price":3287},{"date":"1396/06/26 15:20","price":3286},{"date":"1396/06/26 15:50","price":3284}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398