کمترین: 
83756.2
بیشترین: 
83916.6
قیمت شاخص بورس امروز 26 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 شهریور 1396 , 83916.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 10:10","price":83756.6},{"date":"1396/06/26 10:20","price":83756.2},{"date":"1396/06/26 13:10","price":83916.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398