کمترین: 
3898
بیشترین: 
3908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 26 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 شهریور 1396 , 3898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/26 06:20","price":3904},{"date":"1396/06/26 10:10","price":3908},{"date":"1396/06/26 10:40","price":3904},{"date":"1396/06/26 11:40","price":3901},{"date":"1396/06/26 11:50","price":3900},{"date":"1396/06/26 12:40","price":3902},{"date":"1396/06/26 14:00","price":3901},{"date":"1396/06/26 15:30","price":3900},{"date":"1396/06/26 15:50","price":3898}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398