کمترین: 
1251000
بیشترین: 
1251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 25 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 1251000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 14:36","price":1251000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398