کمترین: 
2367
بیشترین: 
2367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 25 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 2367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 14:00","price":2367}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398