کمترین: 
247000
بیشترین: 
248000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 25 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 247000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 13:54","price":248000},{"date":"1396/06/25 15:06","price":247000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398