کمترین: 
1222000
بیشترین: 
1227000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 1222000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 13:54","price":1227000},{"date":"1396/06/25 15:06","price":1222000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398