کمترین: 
357000
بیشترین: 
361000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 25 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 357000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 11:18","price":361000},{"date":"1396/06/25 11:30","price":360000},{"date":"1396/06/25 13:54","price":359000},{"date":"1396/06/25 15:06","price":357000}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399