کمترین: 
647000
بیشترین: 
652000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 25 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 647000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 11:18","price":652000},{"date":"1396/06/25 11:24","price":651000},{"date":"1396/06/25 11:30","price":650000},{"date":"1396/06/25 13:54","price":649000},{"date":"1396/06/25 15:06","price":647000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398