قیمت دلار استرالیا مورخ 25 شهریور 1396

کمترین: 
3215
بیشترین: 
3238
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 25 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 11:00","price":3222},{"date":"1396/06/25 11:10","price":3221},{"date":"1396/06/25 11:30","price":3222},{"date":"1396/06/25 11:40","price":3219},{"date":"1396/06/25 11:50","price":3238},{"date":"1396/06/25 12:00","price":3236},{"date":"1396/06/25 12:20","price":3215},{"date":"1396/06/25 12:30","price":3217},{"date":"1396/06/25 12:40","price":3215},{"date":"1396/06/25 12:50","price":3217},{"date":"1396/06/25 13:00","price":3215},{"date":"1396/06/25 13:10","price":3217},{"date":"1396/06/25 13:20","price":3215},{"date":"1396/06/25 13:30","price":3216},{"date":"1396/06/25 14:00","price":3217},{"date":"1396/06/25 14:20","price":3215},{"date":"1396/06/25 14:30","price":3217},{"date":"1396/06/25 14:40","price":3215},{"date":"1396/06/25 15:10","price":3217},{"date":"1396/06/25 15:30","price":3215},{"date":"1396/06/25 16:30","price":3217},{"date":"1396/06/25 16:40","price":3215}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398