کمترین: 
634
بیشترین: 
636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 25 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 11:00","price":634},{"date":"1396/06/25 11:10","price":636},{"date":"1396/06/25 11:30","price":635},{"date":"1396/06/25 11:40","price":636},{"date":"1396/06/25 11:50","price":635},{"date":"1396/06/25 14:00","price":634}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398