کمترین: 
489
بیشترین: 
491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 25 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 شهریور 1396 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:40","price":489},{"date":"1396/06/25 11:00","price":490},{"date":"1396/06/25 11:10","price":489},{"date":"1396/06/25 11:30","price":490},{"date":"1396/06/25 11:40","price":489},{"date":"1396/06/25 12:00","price":490},{"date":"1396/06/25 12:30","price":491},{"date":"1396/06/25 12:40","price":490},{"date":"1396/06/25 12:50","price":491},{"date":"1396/06/25 13:00","price":490},{"date":"1396/06/25 13:10","price":491},{"date":"1396/06/25 13:20","price":490},{"date":"1396/06/25 14:30","price":491},{"date":"1396/06/25 14:40","price":490},{"date":"1396/06/25 15:10","price":491},{"date":"1396/06/25 15:30","price":490},{"date":"1396/06/25 16:30","price":491},{"date":"1396/06/25 16:40","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398