کمترین: 
623
بیشترین: 
627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 25 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":623},{"date":"1396/06/25 10:40","price":624},{"date":"1396/06/25 12:30","price":625},{"date":"1396/06/25 12:40","price":624},{"date":"1396/06/25 12:50","price":625},{"date":"1396/06/25 13:00","price":624},{"date":"1396/06/25 13:10","price":625},{"date":"1396/06/25 14:00","price":627},{"date":"1396/06/25 14:20","price":626},{"date":"1396/06/25 14:30","price":627},{"date":"1396/06/25 14:40","price":626},{"date":"1396/06/25 15:10","price":627},{"date":"1396/06/25 15:30","price":626},{"date":"1396/06/25 16:30","price":627},{"date":"1396/06/25 16:40","price":626}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398