کمترین: 
3298
بیشترین: 
3326
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 25 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":3326},{"date":"1396/06/25 11:10","price":3325},{"date":"1396/06/25 11:30","price":3326},{"date":"1396/06/25 11:40","price":3324},{"date":"1396/06/25 11:50","price":3322},{"date":"1396/06/25 12:00","price":3321},{"date":"1396/06/25 12:10","price":3319},{"date":"1396/06/25 12:20","price":3316},{"date":"1396/06/25 12:30","price":3317},{"date":"1396/06/25 12:40","price":3310},{"date":"1396/06/25 12:50","price":3312},{"date":"1396/06/25 13:00","price":3310},{"date":"1396/06/25 13:10","price":3312},{"date":"1396/06/25 13:20","price":3309},{"date":"1396/06/25 13:50","price":3308},{"date":"1396/06/25 14:00","price":3310},{"date":"1396/06/25 14:20","price":3308},{"date":"1396/06/25 14:30","price":3309},{"date":"1396/06/25 14:40","price":3307},{"date":"1396/06/25 15:10","price":3309},{"date":"1396/06/25 15:20","price":3308},{"date":"1396/06/25 15:30","price":3299},{"date":"1396/06/25 16:10","price":3298},{"date":"1396/06/25 16:30","price":3299},{"date":"1396/06/25 16:40","price":3298}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398