کمترین: 
36
بیشترین: 
36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 25 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":36}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398