کمترین: 
1163
بیشترین: 
1165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 25 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 1164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":1163},{"date":"1396/06/25 10:40","price":1164},{"date":"1396/06/25 11:10","price":1163},{"date":"1396/06/25 11:40","price":1165},{"date":"1396/06/25 11:50","price":1164},{"date":"1396/06/25 12:20","price":1165},{"date":"1396/06/25 13:20","price":1164},{"date":"1396/06/25 14:00","price":1163},{"date":"1396/06/25 14:20","price":1164},{"date":"1396/06/25 14:30","price":1163},{"date":"1396/06/25 14:40","price":1164},{"date":"1396/06/25 15:10","price":1163},{"date":"1396/06/25 15:30","price":1164},{"date":"1396/06/25 16:30","price":1163},{"date":"1396/06/25 16:40","price":1164}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398