کمترین: 
699.6
بیشترین: 
699.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 25 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 699.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":699.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398