کمترین: 
1967.1
بیشترین: 
1967.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 25 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 1967.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":1967.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398