کمترین: 
58
بیشترین: 
58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 25 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398