کمترین: 
10104.2
بیشترین: 
10104.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 25 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 25 شهریور 1396 , 10104.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":10104.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398