قیمت رینگیت مالزی مورخ 25 شهریور 1396

کمترین: 
797.9
بیشترین: 
797.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 25 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 797.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":797.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398