کمترین: 
2486.8
بیشترین: 
2486.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 شهریور 1396 , 2486.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":2486.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399