کمترین: 
3172.2
بیشترین: 
3172.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3172.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":3172.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398