کمترین: 
286.2
بیشترین: 
286.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 25 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 286.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":286.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398