کمترین: 
8694.9
بیشترین: 
8694.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 25 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 8694.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":8694.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398