کمترین: 
904.8
بیشترین: 
904.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 25 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 شهریور 1396 , 904.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":904.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398