کمترین: 
891.5
بیشترین: 
891.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 25 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 891.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":891.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398