کمترین: 
11103.7
بیشترین: 
11103.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 25 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 11103.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":11103.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398