قیمت کرون نروژ مورخ 25 شهریور 1396

کمترین: 
426.4
بیشترین: 
426.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 25 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 426.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":426.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 فروردین 1398