کمترین: 
536.7
بیشترین: 
536.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 25 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 536.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":536.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399