کمترین: 
420.2
بیشترین: 
420.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 25 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 شهریور 1396 , 420.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":420.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398