کمترین: 
3485.1
بیشترین: 
3485.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 3485.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":3485.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398